Aktualności: Październik 2013

Kontrola PSP

O godzinie 11.57 w remizie zawyła syrena – jednostka została skontrolowana przez PSP Tychy. Gotowość bojowa jednostki została oceniona na „Bardzo Dobry”.

Więcej

Podsumowanie I półrocza 2013 roku (interwencje)

Wyjazdów: 135. W tym interwencji: Pożary: 25 Miejscowe zagrożenia: 42 Wypadki: 4 Kolizje: 4 Ratowniczo-poszukiwawcze: 2 Zabezpieczenia: 5 Alarmy fałszywe: 1 Ćwiczenia: 10. Najwięcej czasu druhowie spędzili na interwencjach po nawałnicach, burzach oraz gradobiciach w mieście Tychy i rejonie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w czerwcu.

Więcej