Aktualności: Styczeń 2016

Rodzaj wyjazdów w roku 2015

Podsumowanie całego roku 2015 (interwencje)

Interwencje w roku 2015 Łącznie wyjazdów: 301 Podział na poszczególne typy interwencji: miejscowe zagrożenia – 184, wypadki – 13, kolizje – 14, pożary – 67, ratowniczo poszukiwawcze – 1, alarmy fałszywe – 4, zabezpieczenia – 9, ćwiczenia – 9. Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce statystyki.

Więcej

Sprawdzenie gotowości bojowej jednostki

28 października 2015 roku w godzinach 17.10-19.30 JOT Bieruń Nowy został poddany przez KM PSP Tychy inspekcji gotowości bojowej naszej jednostki. Wynik inspekcji: Bardzo Dobry.

Więcej