Wyjazdów: 32. Podział na poszczególne typy interwencji: Pożary: 8 Miejscowe zagrożenia: 9 Wypadki: 1 Kolizje: 2 Ratowniczo-poszukiwawcze: 2 Zabezpieczenia: 7 Alarmy fałszywe: 1 Ćwiczenia: 2