3 września 2016 roku Druhowie z JOT Bieruń Nowy uczestniczyli w obchodach 120-lat OSP Bieruń Stary. Po uroczystościach na rynku oraz uroczystym obiedzie zastępy objechały alarmowo starobieruńską część Bierunia. Życzymy Jednostce kolejnych długich lat działalności oraz niesienia pomocy. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”