07 maja 2015 roku o godzinie 16.58

Zastęp z JOT Bieruń Nowy wyjechał do plamy na ul.Turystyczną w Bieruniu Nowym . W działaniach brał również udział zastęp z JRG Tychy. Działania zakończono o godzinie 18:15