14 kwiecień 2015 roku o godzinie 22.18

Zastęp z JOT Bieruń Nowy wyjechał do pożaru trawy na ul.Prywatną w Bieruniu Nowym . W działaniach brał również drugi zastęp z JOT Bieruń Nowy a także z JRG Tychy Działania zakończono o godzinie 23:15