15 kwiecień 2015 roku o godzinie 20.49

Zastęp z JOT Bieruń Nowy wyjechał do pożaru trawy na ul.Warszawską w Bieruniu Nowym . W działaniach brał również udział jedena zastęp z JRG Tychy. Działania zakończono o godzinie 21:23