16 stycznia 2013 roku o 8.29

Jednostka została wezwana do ulatniającego się czadu w mieszkaniu w
Bieruniu na ul.Granitowej 88. Na miejsce udało się 5 ratowników pojazdem GCBA Jelcz 5/32. Działania polegały na
zmierzeniu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach – atestowany miernik podczas pomiarów nie wykazał podwyższonego
stężenia żadnego z niebezpiecznych gazów. Ratownicy przewietrzyli mieszkanie oraz zalecony został przegląd piecyka
gazowego do podgrzewania wody. W mieszkaniu był czujnik czadu, w którym włączył się alarm po czym osoba zgłaszająca
wezwała służby.
Ratownicy powrócili na remizę o godzinie 9.00.
Przypominamy, że nie wolno zatykać lub zasłaniać kratek wentylacyjnych w pomieszczaniach.