17 kwiecień 2015 roku o godzinie 20.54

Zastęp z JOT Bieruń Nowy wyjechał do pożaru kurnika na ul.Górnośląską w Chełmie Śląskim. W działaniach brały również udział zastępy z JRG Tychy i OSP Chełm Śląski. Działania zakończono o godzinie 22:29