19 kwiecień 2015 roku o godzinie 16.15

Zastęp z JOT Bieruń Nowy wyjechał do pożaru zagajnika na ul.Równoległą w Bieruniu Nowym . W działaniach brał również udział jedena zastęp z JRG Tychy. Działania zakończono o godzinie 16:45