30 kwiecień 2015 roku o godzinie 19.17

Zastęp z JOT Bieruń Nowy wyjechał do potrąconej sarny na ul.Warszawską w Bieruniu Nowym . W działaniach brał również udział zastęp z JRG Tychy. Działania zakończono o godzinie 20:55