6 stycznia 2013 roku o 1.20

Jednostka została postawiona w stan gotowości. W Tychach w Szpitalu Wojewódzkim
powstała awaria i część budynku nie posiadał prądu. W gotowości w remizie było 5 ratowników oraz został przygotowany
Agregat do wyjazdu tj. podłączony do SLRR Toyota Hilux. Dodatkowo jeżeli zaistniałaby konieczność ewakuacji szpitala
w gotowości zostały postawione także inne jednostki powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Druhowie czuwali 1 godzinę i 20 minut.