7 stycznia 2013 roku o 13.32

Jednostka została wezwana do zabezpieczenia lądowiska śmigłowca Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego na terenie kopalni KWK Piast. Na miejsce udało 9 ratowników dwoma zastępami. Wyjechały: GCBA Jelcz 5/32
oraz SLRT Mazda, a także dwa zastępy z PSP Tychy. Działania polegały na znalezieniu, wyznaczeniu oraz zabezpieczeniu
lądowiska. Druhowie powrócili do remizy o 14.47.