Rys historyczny

image01Z inicjatywy ówczesnego naczelnika gminy Bieruń Nowy pana Bartłomieja Jaromin zwołano zebranie organizacyjne w dniu 24.06.1925r w celu powołania do życia OSP. Zakup zdezelowanej sikawki, którą wyremontowano we własnym zakresie.

Pierwsza remiza była pod mostem na Wiśle. Następna remiza to szopa dobudowana do budynku w którym był Urząd Gminy i Urząd Okręgowy przy obecnej ul. Wawelskiej 45.

Listopad 1933 r. powołano komitet budowy remizy (Emil Wieczorek, Juliusz Lamik, Franciszek Janik).

1934r Budowa remizy przy obecnej ul. Remizowej 19.

22 Lipiec 1934 r. otwarcie i poświęcenie nowo otwartej remizy.

Luty 1939 r. powołanie drużyny Żeńskiej (Samarytańskiej).

Marzec 1935 r. masowy pożar przy obecnej ul. Skowronków.

Lato 1935r uroczyste obchody 10-lecia OSP.

1937 r. powstała orkiestra dęta przy OSP.

1939 r. zakup przez gminę Bieruń Nowy motopompy M400 produkcji Czechosłowackiej.

W latach okupacji hitlerowskiej OSP została wyposażona w typową pompę M800, drabinę wysuwaną D10W, przyczepę na sprzęt, węże, hełmy i uzbrojenie osobiste. W czasie działań wojennych w styczniu 1945 r. remiza została uszkodzona, a sprzęt wywieziony i rozkradziony.

image07Remizę odbudowano a sprzęt naprawiono i uzupełniono we własnym zakresie.

26 Kwiecień 1945 r. powołano na nowo do życia OSP.

1947 r. powołano na nowo drużynę żeńską i orkiestrę dętą.

Październik 1949 r. zakup z własnych funduszy samochodu ciężarowego Ford Gas AA 1.5 tony, który służył jako wóz gospodarczy i bojowy.

Listopad 1955 r. otrzymano z ZSP Tychy nowy typowy samochód bojowy GM8 na podwoziu Star 20.

Kwiecień 1957 r. wypadek samochodu bojowego w czasie jazdy do pożaru, ludziom nic się nie stało a samochód wyremontowano na koszt gminy.

W latach 60-tych remont budynku remizy, dobudowa piętra wspinalni, syrena elektryczna, telefon, nowe umundurowanie wyjściowe i bojowe, nowa motopompa M800 i węże na koszt gminy i ZSP Tychy. W centrum Bierunia Nowego wybudowano kryty zbiornik przeciw pożarowy z funduszu PZU.

1979 r. samochód bojowy GM8 oddano na złom.

1980 r. otrzymano nowy samochód Żuk GLM8.

Lato 1986 r. budowa nowych garaży.

1987 r. z ZSP Tychy otrzymano samochód bojowy GBM 2/8 Star 266, a 2 lata później zmieniono go na GBA 2/16.

image14Jesienią rozpoczęto budowę świetlicy przy wsparciu UM Tychy, którą dokończono dzięki zaangażowaniu druhów OSP, a następnie finalnie dokończona i wyposażona przez UM Bieruń w 1992 r.

1992 r. OSP bierze czynny udział w wielkich pożarach lasów w Kuźni Raciborskiej i Olkuszu. W tym też roku OSP otrzymuje sztandar oraz z funduszy UM Bieruń nową motopompę WAJAX, motopompę pływającą AQUAFAST, agregat prądotwórczy BOSH, nowe mundury bojowe i wyjściowe oraz uzbrojenie osobiste.

1993 r. zakup przez UM Bieruń wozu bojowego GCBA 5/32 Jelcz 010.

1995 r. uroczyste obchody 70-lecia OSP.

1997 r. OSP bierze czynny udział przy usuwaniu skutków powodzi na terenie gminy Bieruń.

1999 r. zakup samochodu Lublin II 3,5 tonowego typu furgon i przebudowa na samochód bojowy GLM8.

2000 r. uroczyste obchody 75-lecia OSP, dekoracja sztandaru złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, poświęcenie samochodu bojowego GLM8 Lublin i przekazanie go do służby.

Od 2001 OSP jest w KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy), w tym też roku zakup narzędzi hydraulicznych, wysokociśnieniowego urządzenia gaśniczego, przebudowa samochodów bojowych GCBA i GLM do nowych zadań oraz przystosowanie do w/w urządzeń. Remont samochodów, motopomp oraz innego sprzętu we własnym zakresie.

OSP bierze udział we wszystkich szkoleniach i zawodach organizowanych przez PSP Tychy. Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

2005 r. uroczyste obchody 80-lecia OSP. Członkowie OSP Bieruń Nowy są odznaczeni: Brązowymi , Srebrnymi, Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz odznakami „Strażak wzorowy” , a jeden Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Styczeń 2008 r. zakup samochodu Suzuki Vitara oraz przystosowanie go przez naszych druhów do działań ratowniczo-gaśniczych.

Czerwiec 2009 r. z KM PSP Tychy przekazany został lekki samochód ratownictwa technicznego SLRt Mazda 2200, który po doposażeniu w sprzęt ratownictwa technicznego wszedł na podział bojowy OSP.

W tym samym roku z funduszy własnych oraz UM Bieruń zostaje zakupiony ciężki zestaw ratownictwa drogowego firmy Lukas.

Rok 2010 wielka Powódź, jedna czwarta Miasta Bierunia Nowego zostaje zalana przez ,,Wielką Wodę.”( rzeka Gostynka i Wisła )

Ogrom żywiołu , który nastał zaskoczył nas wszystkich. Strażacy z OSP Bieruń Nowy wraz z ratownikami z PSP i OSP dzielnie i z poświęceniem ratowali mieszkańców oraz dobytek całego ich życia, za co druhowie Dudziak Dariusz , Szczygieł Michał , Świerkosz Bogdan , Lenard Jerzy zostali odznaczeni Państwowymi medalami ,,Za Ofiarność i Odwagę ‘’.

Po miesiącu zmagań z żywiołem, jakim jest powódź jednostka zakończyła działania.

Podczas działań powodziowych jednostka poniosła dotkliwe straty w sprzęcie i umundurowaniu, sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych, lecz co ważne pozyskała z różnych źródeł wiele sprzętu takiego jak:

Samochód lekki rozpoznawczy Toyota Hilux, od Powiatowego ZOSP.RP – łódź płaskodenną wraz z silnikiem i wyposażeniem, motopompa szlamowa Honda, od WOŚP – motopompę pływającą Posejdon oraz wiele innego drobnego sprzętu.

Po powodzi w ramach doposażenia jednostki otrzymano również agregat prądotwórczy 110 kVA ( Przewoźny) oraz motopompę o dużej wydajności.

W roku 2013 został pozyskany nowy samochód ratowniczo gaśniczy MAN GBARt 2,5/16 zakupiony z funduszy Gminy Bieruń, ZG ZOSP RP , KG PSP, skarosowany przez firmę Stolarczyk.

W dniu 03.03.2013 samochód został przekazany w ramach uroczystości poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę świetlicy środowiskowej REMIZA oraz rozbudowania garaży OSP .

20.02.2014 oddano do użytkowania rozbudowaną świetlicę środowiskową REMIZA oraz garaże OSP .