Podsumowanie I kwartału 2016 roku (interwencje)

wykres 2011-2015

 

 

 

 

 

Wyjazdów: 32.

Podział na poszczególne typy interwencji:

  • Pożary: 8
  • Miejscowe zagrożenia: 9
  • Wypadki: 1
  • Kolizje: 2
  • Ratowniczo-poszukiwawcze: 2
  • Zabezpieczenia: 7
  • Alarmy fałszywe: 1
  • Ćwiczenia: 2