Pirometr

Pirometr wysokotemperaturowy ST 672 firmy SENTRY. Przyrząd pozwana na zdalny i bezdotykowy pomiar temperatury. Wspomaga w wykryciu ukrytego źródła ognia/promieniowania cieplnego.

  • Zakres pomiarowy: -50°C÷1300°C
  • Dokładność: -32°C÷-20°C : ±3°C/-20°C÷100°C: ±2°C/100°C÷1300°C: ±2%
  • Maksymalna rozdzielczość: 0,1°C lub 0,1°F
  • Rozdzielczość optyczna: 30:1
  • Czas odpowiedzi i pomiaru: 0,5s
  • Masa: 280 g
  • Na wyposażeniu jednostka posiada 2 tego rodzaju urządzenia

Pirometr