Przenośny detektor gazów Drager X-am 2000

  • jest przyrządem do pomiaru 14 gazów równocześnie tj. gazy wybuchowe, tlen, tlenek węgla i siarkowodór
  • niewielkie i ergonomiczne wymiary pozwalają na komfortowe pracę ratownika w każdych warunkach
  • jednostka posiada dwa urządzenia tego typu
  • do detektora w pojazdach zamontowana jest stacja ładująca
  • jednostka wyposażona jest w 2 detektory tego typu

Przenośny detektor gazów Drager X-am 2000