System alarmowania DSP-50 Digitex + Terminal DTG-53 z radiotelefonem stacjonarnym Motorola CM160

DSP

System DSP-50 firmy Digitex to zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności. DSP-50 jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych; połączony jest z terminalem DTG-53 i umożliwia alarmowanie ratowników za pomocą telefonów komórkowych poprzez SMS lub wiadomość Flash