Zestaw PSP R1 wg. nowych wytycznych

Zestaw PSP R1 (ratownictwa medycznego) skonstruowany zgodnie z zał. do rozporządzenia MSWiA z dnia 22.09.2000r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP oraz wytycznych dotyczących aktualnych standardów sprzętu medycznego na zestawy PSP R1 zatwierdzonych przez KG PSP.
Zestaw PSP R1 umożliwia podjęcie działań ratowniczych w następującym zakresie: odsysanie treści z dróg oddechowych, wentylacja czynna i bierna, tlenoterapia 100% tlenem, ochrona termiczna, opatrywanie ran i krwotoków, opatrywanie oparzeń, unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć, ewakuacja i transport poszkodowanego.
Głównymi elementami zestawu są:
Torbo-plecak z osprzętem (min. butla z tlenem)
Torba z zestawem 14 szyn Kramera w powleczeniu
Deska ortopedyczna pływająca wraz ze stabilizacją głowy i 4 pasami

Zestaw PSP R1