Sprzęt gaśniczy

Prądownica Torfowa

Prądownica torfowa jak nazwa wskazuje służy do gaszenia/przelewania torfowisk. Nasada W52.

Prądownica torfowa

Generator piany lekkiej

Generator piany lekkiej jak sama nazwa wskazuje wytwarza pianę lekką dzięki konstrukcji i zastosowaniu supermocnej siatki nylonowej. Na siatkę natryskiwany jest pod ciśnieniem roztwór wody i środka pianotwórczego z dysz umiejscowionych na ramionach wirującej głowicy. Głowica wiruje dzięki sile odrzutu wydostającej się mieszanki. Nasada W52.

 • Ciśnienie robocze: 5,5 bar
 • Ciśnienie maksymalne: 12 bar
 • Przepływ przy 5,5 bar: 170 l/min
 • Przepływ przy 12 bar: 265 l/min
 • Liczba spienienia: 230
 • Wytwarzanie piany: 39,1 m3/min
 • Stężenie środka: 3%

generator piany lekkiej

Rozdzielacze i łączniki

Jednostka posiada na wyposażeniu pojazdów rozdzielacze kulowe i grzybkowe. Standardowo mamy rozdzielacze potrójne 75/52-75-52 dodatkowo posiadamy na pojeździe GCBA 5/32 Jelcz rozdzielacz podwójny kulowy 52/25-25.

rozdzielacz 52/25-25 rozdzielacz 57/52-75-52

Łączniki (zwane redukcjami) na wyposażeniu mamy od 25 do 110.

 

Węże tłoczne i ssawne

JOT Bieruń Nowy na wyposażeniu pojazdów ma węże W25, W52 oraz W75 oraz ssawne. Węże W25 są na wyposażeniu pojazdu  GCBA 5/32 Jelcz.

Prądownica RAMBOJET 25 Typ 4 z wkładami

 • Nasada W 25
 • Wkłady zmniejszają 2-4 razy napięcie powierzchniowe wody
 • Przepływ : 100 l/min
 • Zasięg (rozwarty) przy 7 bar : 5 – 15 m
 • Typ wkładu : TS-04
 • Ciężar : 1,40 kg
 • Przepływ : 100 l/min

m2

Prądownica PW 25 Turbo SUPOM

Prądownica posiada płynną regulację między strumieniem zwartym a mgłowym przy tej samej wydajności.

 • Nasada W 25

 

m3

Prądownica Pohorje Turbomatic

Prądownica jest wyposażona w dyszę Pohorje JMW Fire dzięki której można wytworzyć pianę ciężką.

 • Długość prądownicy z dyszą: 656 mm
 • Długość dyszy: 371 mm
 • Posiada regulację przepływu środka gaśniczego od 100 do 400 l/min.
 • Głowica posiada regulację rodzaju strumienia.

m1