Jednostka brała udział w ćwiczeniach 13 kompanii odwodowej.