O godzinie 11.57 w remizie zawyła syrena – jednostka została skontrolowana przez PSP Tychy. Gotowość bojowa jednostki została oceniona na „Bardzo Dobry”.