Odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Bieruń Nowy na sali w Remizie.